illustration-1

Inkasso regler

Lurer du på hvilke regler som gjelder for inkasso? Hos Settl får du svar på alt du lurer på av erfarne veteraner innen bransjen. Vi tilbyr kostnadsfrie inkassotjenester, og hjelper bedrifter med god kredittstyring.

people

Logg inn for å begynne

Innfordring av penger

Etter at en vare eller tjeneste er levert på kreditt er det en selvfølge at dette skal betales for, men noen ganger kan det ta lang tid. Dette kan skyldes mange årsaker. Kunden kan ganske enkelt være treg med å betale eller ha glemt det - i andre tilfeller er ikke kunden i stand til å betale. Innfordring av penger kan være en krevende prosess. Noen bransjer er også spesielt utsatt for spekulasjon i betalingsfristene, som betyr at kreditoren raskt ender opp som bank for sin kunde. Et eksempel:

Skyldner har et krav til deg som kreditor på X antall kroner, men har flere nye igangsatte prosjekter som gjør likviditeten anstrengt. De ser derfor for seg to alternativer.

 1. Kassekreditt. Dersom skyldner benytter seg av kassekreditten betales renter for den delen av kreditten som benyttes. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet. Denne renten kan være opp mot 10% og bestemmes ut fra selskapets rating og sikkerhetsstillelse.

 2. Skyve på betalingen til kreditorer. Det gjøres i så fall vurderinger på om det finnes kreditorer hvor det er mulig å tøye strikken på betalingsfristene.

  I veldig mange tilfeller er alternativ to det enkleste og som regel alltid det rimeligste alternativet for skyldner. Overfor kreditor, som blir fungerende som en gratis bank, er det ikke rettferdig. Ofte sprer problemstillingen med anstrengt likviditet seg videre, ved at kreditor får problemer med egne betalingsforpliktelser.


Enkle grep for kredittstyring

Ved hjelp av noen enkle grep kan du innføre bedre rutiner for kredittstyring i bedriften. På den måten blir innfordring av penger enklere å håndtere. Noen konkrete grep for god og forutsigbar økonomistyring er:

 • Gjør en kredittvurdering av kunder
 • Følg faste mønstre for når innfordrings hjelp er aktuelt
 • Vent aldri lenger enn 60 dager med å oversende uoppgjorte krav til inkassobyrå
 • Skriv tydelige og dekkende avtaler for hva kunden kan forvente av ditt produkt eller dine tjenester, og få dem til å signere avtalen

  Dersom kunden ikke betaler er det viktig å følge inkasso regler, deriblant for når det skal sendes purring og varsel. Rutiner rundt dette kan et inkassobyrå hjelpe deg med.

 

Hva hvis kunden ikke betaler innen fristen?

Hvis kunden ikke betaler innen fristen er det viktig å følge reglene for inkasso. Etter at fristen er overssittet med minst 14 dager kan saken sendes inn via vår nettportal. Dette er lovbestemt. Det er ingen krav om å sende purringer før vi kan sette i gang en saksprosess. Slik er reglene for inkassoprosessen:

 • Dag 1: Betalingsoppfordring med lett salær, med forfallstid på 14 dager.
 • Dag 14: Ved forfalt betalingsoppfordring starter aktiv saksbehandling, hvor vi kontakter skyldner per telefon, og eventuelt SMS, e-post eller brev.
 • Dag 30: Bedrifter belastes med betalingsanmerkning. For privatpersoner tar dette lengre tid.
 • Dag 42: Tungt salær påløper. Dette er dobbelt så høyt som lett salær.

 

Det første vi gjør er å sende et inkassovarsel til den som skylder penger. Dette varselet har 14 dagers betalingsfrist, og et gebyr som utgjør 10 prosent av inkassosatsen. Dette er offentlig regulert, og pr. 01.01.17 var denne på 700 kroner - altså utgjør gebyret 70 kroner.

Hvis det kommer frem at skyldner ikke har råd til å gjøre opp for seg, kan vi legge saken til overvåkning til skyldner kan betale. Vi passer på at saken ikke foreldes, og du kan følge med på prosessen via vår kundeportal.

Dersom det er enighet rundt et krav kan det ikke sendes til inkasso.

 

Rettslig inndriving og regler for inkasso

Dersom vanlig utenomrettslig inkasso ikke fører frem, vil rettslig inkasso vurderes av kompetente fagpersoner. Det er alltid en risiko for å tape saken, og i tilfeller som dette kan det påløpe en viss kostnadsrisiko. Derfor bør saken i alle tilfeller vurderes. Settl skriver alltid en redegjørelse med full oversikt over kostnadsrisiko ved å gå rettslig. Sammen med redegjørelsen følger også en vurdering av hvorvidt det anbefales rettslig pågang eller ikke. Våre kunder beslutter selv om de ønsker å ta kostnadsrisikoen eller ikke. Alternativer er å overvåke kunden.

Inkassoselskapet Settl vurderer alle saker som ikke løser seg ved hjelp av vanlig inkassopågang. Dette fører til at færre saker plasseres til overvåkning, som igjen betyr at kreditor i mange tilfeller mottar oppgjør raskere.

 

Inkasso: Regler

Settl kjenner reglene for inkasso, og tilbyr kostnadsfrieinkassotjenester til alle bedrifter. Vi mener at det alltid burde være kostnadsfrittå sende saker til inkasso, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Når en sak sendes til inkasso blir det alltid lagt på et salær, altså et gebyr som skyldner må betale i tillegg til det opprinnelige kravet. Våre inkassotjenester finansieres gjennom dette salæret. Det er dermed den som skylder penger som betaler for ditt samarbeid med oss. Bedriften mottar hele det opprinnelige kravet, med renter.

Menneskene bak Settl er noen av bransjens mest erfarne veteraner. Vi kan hjelpe din bedrift med god kredittstyring og reglene for inkasso, slik at du kan konsentrere deg om bedriftens kjernevirksomhet.

Kontakt oss for en hyggelig prat!

01

Tre grunner til at du vil like Settl inkassobyrå

money-icon
Gratis inkasso
En inkassotjeneste burde være gratis, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Dessverre så har mange fått erfare at gratis ikke alltid er gratis. Settl står inne for at du som kunde ikke vil oppleve noe annet. 
building-icon
Lang erfaring
Settl er etablert av erfarne veteraner innen bransjen. Som kunde er du sikret samarbeid med en seriøs og profesjonell virksomhet.
envelope-icon
Enkelt og raskt
Bli bruker og registrer din sak hos oss på 5 minutter. Vi gjør oppfølgingsjobben for deg, mens du kan følge med på saken digitalt og i sanntid.
Bli kunde
Quote-Mark
Group 5-2

Referanser

right-arrow-2
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu

Oppgrader innfordringspartner idag!