illustration-1

Inkassobyrå

Inkassobyråenes virksomhet er regulert av Finanstilsynet. Det finnes mange forskjellige inkassobyråer. Noen inkassobyråer jobber innen bestemte bransjer, andre jobber med hele markedet. Skylder du penger så bør inkassobyrået du forholder deg til være tilgjengelige, empatiske og innstilte på å finne løsninger. Settl er et inkassobyrå som gjennom digitalisering gjør hverdagen enklere for kunder og skyldnere. Vi dyrker kombinasjonen av faglig kompetanse og digitale løsninger.

people

Logg inn for å se pågående sak

 

Inkasso gjennom inkassobyrå

Inkassobyråene har et samfunnsansvar. De skal sikre en effektiv innkreving på den ene siden og ivareta hensynet til rettstrygghet for skyldneren på den andre siden.

Inkassobyråene har et særskilt ansvar til å bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi.

Hva gjør et inkassobyrå?

Rammebetingelsene for inkassobyråene er regulert av inkassoloven. 

I grove trekk forløper tidslinjen fra et krav registreres hos et inkassobyrå som dette:

Dag 1 - Et krav sendes til inkassobyrå fra kreditor

Fra dette tidspunktet overtar inkassobyrået ansvaret for oppfølgingen av saken. 

Inkassobyrået kan sende et varsel om inkasso enten per post eller på annen forsvarlig måte. Noen inkassobyråer tillater at kreditor sender varselet om inkasso selv. Kreditor må i så tilfeller oppfylle alle krav som stilles til et gyldig inkassovarsel.

Normalt legger inkassobyrået til et gebyr på inkassovarselet som maks kan utgjøre kr. 35,-. Varselet om inkasso har forfallsfrist på 14 dager.

Dersom det skulle være henvendelser i saken, håndterer inkassobyrået dette og fungerer som bindeleddet mellom skyldner (den som skylder penger) og kreditor (den som krever penger fra skyldner).

Et inkassovarsel kan tidligst sendes på dag 14 etter forfall på faktura. 

Merk at dersom kreditor benytter EU gebyr fungerer prosessen litt annerledes.

Dag 14 - inkassosaken starter

 

Oppstart av inkassoprosessen markeres med utsendelse av en betalingsoppfordring. Med betalingsoppfordringen følger et gebyr som avhenger av kravets størrelse og om skyldner er bedrift eller privatperson.

Fra dette tidspunktet varierer det hvordan ulike inkassobyråer jobber med forskjellige saker. Noen har utstrakt bruk av telefon, andre bruker ikke telefon i det hele tatt. SMS, epost og brev er vanlige purremetoder.

30 dager etter inkassosaken har startet påløper betalingsanmerkning mot bedrifter. For privatpersoner tar det noe lenger tid.

Dag 42 - rettslig vurdering

Fra ca. dag 42 anser inkassobyråene normalt den ordinære utenomrettslige inkassoprosessen som ferdig. Hvis ikke den utenrettslige prosessen har ført til løsning vil saken på dette tidspunktet legges til en liste for rettslig vurdering som gjøres av en kyndig person i inkassobyrået.

Ved rettslig pågang er det kreditor som holder kostnadsrisikoen ovenfor inkassobyrået som legger ut for påløpte gebyrer. 

Der varierer fra inkassobyrå til inkassobyrå hvordan rettslige vurderinger gjennomføres. Noen kreditorer har signert på fullmakter som gjør at inkassobyrået kan iverksette rettslig pågang uten kreditors samtykke. Andre inkassobyråer bruker ikke fullmakter og vil derfor alltid etterspørre aksept fra kreditor.

Et eksempel på kostnadsrisiko ved avholdt utleggsforretning. Hvis det viser seg at namsmann ikke er i stand til å innhente pantet og rettsgebyret ikke kan dekkes gjennom dette, så vil kreditor måtte dekke kostnaden for rettsgebyret. 

Alternativet for inkassobyrået, dersom konklusjonen er at rettslig pågang ikke har noen hensikt, er å legge saken til overvåk.

Normal kravsforeldelse er 3 år. Dersom saken ligger til overvåk kan dette sikres for 10 år av gangen.

Få pengene tilbake med inkassobyrå

Seriøse inkassoyråer kan sitt fagfelt. Det medvirker til et profesjonelt inntrykk av ditt selskap. Samarbeid med inkassobyrå har også positiv innvirkning på signaleffekten til dine kunder ved at de ofte skjerper betalingsrutinene der de ser at kredittiden ikke kan strekkes lenger.

 

Billigere enn man skulle tro

Settl et teknologidrevet inkassobyrå som lenge har jobbet med nye måter å automatiserer manuelle, autonome oppgaver for våre kunder. 

Siden 2016 har vi utviklet API baserte integrasjonsgrensesnitt hvor nye ERP systemer på en enklere og smidigere måte enn med tradisjonelle integrasjonsmetoder kan kobles til.

Settl inkassobyrå jobber for digitalisering, men vi kommer alltid til å prioritere menneskene som vår viktigste ressurs. Vi brenner for inkasso fagfeltet og bruker fremtidsrettet teknologi til å gjøre oss mer tilgjengelig, løse flere saker raskere og bidra til redusert kundefrafall for vår kunder. 

Snakk med oss om hva vi kan gjøre for din bedrift!

 

01

Tre grunner til at du vil like Settl inkassobyrå

money-icon
Gratis inkasso
En inkassotjeneste burde være gratis, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Dessverre så har mange fått erfare at gratis ikke alltid er gratis. Settl står inne for at du som kunde ikke vil oppleve noe annet. 
building-icon
Lang erfaring
Settl er etablert av erfarne veteraner innen bransjen. Som kunde er du sikret samarbeid med en seriøs og profesjonell virksomhet.
envelope-icon
Enkelt og raskt
Bli bruker og registrer din sak hos oss på 5 minutter. Vi gjør oppfølgingsjobben for deg, mens du kan følge med på saken digitalt og i sanntid.
Bli kunde
Quote-Mark
Group 5-2

Referanser

right-arrow-2
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu

Oppgrader innfordringspartner idag!