illustration-1

Inndrivelse av fordringer

Mange synes det er vanskelig å kreve inn penger. Dersom skyldner i tillegg bestrider kravet, kan inndrivelse av fordringer fort bli en belastende prosess. De fleste bedrifter har i dag utestående penger. Det kan skyldes at kunden er treg med betalingen, har glemt kravet, ikke er i stand til å betale gjelden eller sier seg uenig i kravet. Dersom du ikke får inn pengene dine til fristen har du ulike valg for inndrivelse av fordringer.

people

Logg inn for å begynne

 

Purring

Som regel starter man inndrivelse av fordringer etter betalingsfristen med en purring. Etter forfall bestemmer du selv når, og om, du vil sende skyldner en purring. Ønsker du derimot å kreve gebyr på purringen må du følge visse retningslinjer. Først og fremst må det ha gått minst 14 dager siden forfall. Videre skal purringen ha en betalingsfrist på 14 nye dager og inneholde en spesifikasjon på hva kravet gjelder og hvor stort det er.

 

Inkassovarsel

Før du kan ta saken til inkasso må du sende skyldner et inkassovarsel. Også her må du vente 14 dager før du kan kreve ekstra gebyr på kravet. Inkassovarselet må følge en del formelle krav for å være gyldig. Mange velger derfor å få hjelp av et inkassoselskap, da de sitter på en uvurderlig ekspertise når det gjelder inndrivelse av fordringer og formelle inkassoregler.

 

Gjennom inkassovarselet får skyldner en ny tidsfrist på 14 dager. Overholdes denne, slipper skyldner de ekstra kostnadene og eventuell betalingsanmerkning som en inkassosak fører med seg. Saken blir først en inkassosak dersom dette varselet ignoreres. For at inkassovarslet skal være gyldig må det også komme tydelig frem i varselet at inndrivelse av fordringer nå tas til inkasso gjennom et inkassoselskap, dersom beløpet ikke tilbakebetales.

 

Betalingsoppfordring

Dersom skyldner ikke betaler kravet innen fristen er neste steg i inkassoprosessen en betalingsoppfordring. Med denne følger et salær, en ekstrautgift som følger regulerte satser. Salæret skal både dekke inkassoprosessen og gi skyldner et ekstra insentiv til å gjøre opp for seg.

 

Velger du å la et inkassoselskap ta over ansvaret for inndrivelse av fordringer er det viktig at du lar dem ta seg av all kommunikasjon med skyldner. Ellers blir det fort en rotete prosess for alle parter.

 

Rettslig pågang

Har skyldner fortsatt ikke betalt kravet etter betalingsoppfordringens frist, kan du velge å ta saken videre til en rettslig pågang. Her vil inkassobyrået og namsmannen hjelpe deg til å kartlegge hvilke verdier som eventuelt kan betale kravet. I verste fall kan skyldner bli begjært konkurs. Går inkassosaken til retten er det helt vesentlig med god hjelp fra et inkassobyrå. De sitter på verdifull kunnskap og kan også rådgi deg om hvorvidt du vil tjene på en rettslig pågang.

 

Skulle skyldner si seg uenig i kravet følger det nemlig en tvist. Da blir du nødt til å ta saken til forliksrådet, noe som vil bety ekstra rettsomkostninger for din bedrift. Noen ganger vil disse kostnadene overgå tapet av det opprinnelige kravet. I slike tilfeller vil inkassoselskapet anbefale deg til å tapsføre kravet.

 

Tvangsfullbyrdelse

Har du valgt å foreta inndrivelse av fordringer på egenhånd, erstattes en rettslig pågang med en tvangsfullbyrdelse. Dette er også en rettslig inndrivelse av fordringer med namsmannens bistand. Namsmannen kan kreve inn kravet gjennom trekk i skyldners lønn eller ta pant i eiendeler.

 

For å kunne tvangsinnkreve et krav gjennom namsmannen, må du først ha et tvangsgrunnlag. Dette er et dokument som viser hva kravet skyldes og dets omfang og som har blitt sendt til skyldner på et tidspunkt i prosessen. Det må også stå tydelig at kravet vil gå videre til tvangsfullbyrdelse dersom beløpet ikke tilbakebetales. Slik som inkassovarselet.

 

Trenger du mer informasjon eller hjelp til inndrivelse av fordringer? Kontakt Settl for en uforpliktende samtale.

01

Tre grunner til at du vil like Settl inkassobyrå

money-icon
Gratis inkasso
En inkassotjeneste burde være gratis, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Dessverre så har mange fått erfare at gratis ikke alltid er gratis. Settl står inne for at du som kunde ikke vil oppleve noe annet. 
building-icon
Lang erfaring
Settl er etablert av erfarne veteraner innen bransjen. Som kunde er du sikret samarbeid med en seriøs og profesjonell virksomhet.
envelope-icon
Enkelt og raskt
Bli bruker og registrer din sak hos oss på 5 minutter. Vi gjør oppfølgingsjobben for deg, mens du kan følge med på saken digitalt og i sanntid.
Bli kunde
Quote-Mark
Group 5-2

Referanser

right-arrow-2
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu

Oppgrader innfordringspartner idag!