header-image.jpg

Inndrivelse av fordringer

Settl er Norges første gratis inkassoselskap. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med inndrivelse av fordringer.
Kontakt oss for gratis inkasso
01

Tre grunner til at du burde vurdere oss som ditt inkassoselskap

money-icon@2x.png
Gratis inkasso
Å sende inkasso burde være gratis, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Hos oss er det skyldner som betaler kostnaden ved innkrevingen.
Les Mer
money-icon@2x.png
For SMB
Inkassobyrået Settl tilbyr inkassotjenester skreddersydd behovene til små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge.
Les Mer
money-icon@2x.png
Enkelt og raskt
Bli bruker og registrer din sak hos oss på 5 minutter. Vi gjør jobben for deg, mens du kan følge prosessen digitalt i sanntid.
Les Mer
02

Hvordan fungerer egentlig Settl inkassoselskap? 

1.png
Kunde
(det er deg)

Du har levert et produkt eller en tjeneste, men får ikke betalt. Kanskje har du mange krav og trenger hjelp med opprydding og rutiner. Det er på tide å kontakte et inkassobyrå.

1.png
SETTL MOTTAR SAKEN
(det er oss)

Vi mottar saken din gjennom vår nettportal, og skriver en avtale. Sakshåndteringen kan begynne. Du kan følge alt vi gjør gjennom kundeportalen.

1.png
INKASSOPROSESSEN
(dette er inkassoprosessen)
  • Kravet må være forfallt med 14 dager
  • Inkassovarsel med gebyr (14 dager frist)
  • Betalingsoppfordring med lett salær (14 dagers frist)
  • Saksbehandling sms / email / brev (28 dager)
  • Tungt salær (påløper 42 dager etter at betalingsoppfordring er sendt)
1.png
OVERVÅKING
(dette er overvåkning)
Hvis kunden din ikke har råd til å betale, kan vi finne fram kikkerten og følge med til de har råd. Dette kan i verste fall ta årevis, men vi passer på at kravet ikke foreldes.
1.png
RETTSLIG PROSESS
(dette er rettslig)
Noen ganger er det nødvendig med rettslig pågang. Settl har tilgang til mye informasjon som hjelper oss å kartlegge om det er verdier som kan pantsettes eller tvangsselges så du oppnår betaling. Hvis det finnes verdier kan vi kontakte namsmannen for å realisere disse, om du ønsker.

 

 

De fleste bedrifter har i dag utestående penger. Det kan skyldes at kunden er treg med betalingen, har glemt kravet, ikke er i stand til å betale gjelden eller sier seg uenig i kravet. Dersom du ikke får inn pengene dine til fristen har du ulike valg for inndrivelse av fordringer.

 

Purring

Som regel starter man inndrivelse av fordringer etter betalingsfristen med en purring. Etter forfall bestemmer du selv når, og om, du vil sende skyldner en purring. Ønsker du derimot å kreve gebyr på purringen må du følge visse retningslinjer. Først og fremst må det ha gått minst 14 dager siden forfall. Videre skal purringen ha en betalingsfrist på 14 nye dager og inneholde en spesifikasjon på hva kravet gjelder og hvor stort det er.

 

Inkassovarsel

Før du kan ta saken til inkasso må du sende skyldner et inkassovarsel. Også her må du vente 14 dager før du kan kreve ekstra gebyr på kravet. Inkassovarselet må følge en del formelle krav for å være gyldig. Mange velger derfor å få hjelp av et inkassoselskap, da de sitter på en uvurderlig ekspertise når det gjelder inndrivelse av fordringer og formelle inkassoregler.

Gjennom inkassovarselet får skyldner en ny tidsfrist på 14 dager. Overholdes denne, slipper skyldner de ekstra kostnadene og eventuell betalingsanmerkning som en inkassosak fører med seg. Saken blir først en inkassosak dersom dette varselet ignoreres. For at inkassovarslet skal være gyldig må det også komme tydelig frem i varselet at inndrivelse av fordringer nå tas til inkasso gjennom et inkassoselskap, dersom beløpet ikke tilbakebetales.

 

Betalingsoppfordring

Dersom skyldner ikke betaler kravet innen fristen er neste steg i inkassoprosessen en betalingsoppfordring. Med denne følger et salær, en ekstrautgift som følger regulerte satser. Salæret skal både dekke inkassoprosessen og gi skyldner et ekstra insentiv til å gjøre opp for seg.

 

 

 

 

 

 

Velger du å la et inkassoselskap ta over ansvaret for inndrivelse av fordringer er det viktig at du lar dem ta seg av all kommunikasjon med skyldner. Ellers blir det fort en rotete prosess for alle parter.

Rettslig pågang

Har skyldner fortsatt ikke betalt kravet etter betalingsoppfordringens frist, kan du velge å ta saken videre til en rettslig pågang. Her vil inkassobyrået og namsmannen hjelpe deg til å kartlegge hvilke verdier som eventuelt kan betale kravet. I verste fall kan skyldner bli begjært konkurs. Går inkassosaken til retten er det helt vesentlig med god hjelp fra et inkassobyrå. De sitter på verdifull kunnskap og kan også rådgi deg om hvorvidt du vil tjene på en rettslig pågang. 

Skulle skyldner si seg uenig i kravet følger det nemlig en tvist. Da blir du nødt til å ta saken til forliksrådet, noe som vil bety ekstra rettsomkostninger for din bedrift. Noen ganger vil disse kostnadene overgå tapet av det opprinnelige kravet. I slike tilfeller vil inkassoselskapet anbefale deg til å tapsføre kravet.

Tvangsfullbyrdelse

Har du valgt å foreta inndrivelse av fordringer på egenhånd, erstattes en rettslig pågang med en tvangsfullbyrdelse. Dette er også en rettslig inndrivelse av fordringer med namsmannens bistand. Namsmannen kan kreve inn kravet gjennom trekk i skyldners lønn eller ta pant i eiendeler.

For å kunne tvangsinnkreve et krav gjennom namsmannen, må du først ha et tvangsgrunnlag. Dette er et dokument som viser hva kravet skyldes og dets omfang og som har blitt sendt til skyldner på et tidspunkt i prosessen. Det må også stå tydelig at kravet vil gå videre til tvangsfullbyrdelse dersom beløpet ikke tilbakebetales. Slik som inkassovarselet.

Trenger du et inkassobyrå? Ta kontakt med oss i Settl. Et moderne inkassobyrå som hjelper deg med inndrivelse av fordringer.

 

 

 

 


tilbake til toppen