illustration-1

Kredittstyring

Alle bedrifter er avhengige av å få inn utestående fordringer så raskt som mulig. Bedriften har allerede gitt en tjeneste til kunden sin og har krav på kompensasjon for denne. Pengene skal også dekke bedriftens kostnader knyttet til fremtidige kjøp og investeringer. Derfor er det viktig at bedriften har en avdeling som kan ta seg av kredittstyring, enten internt eller gjennom et inkassoselskap. God kredittstyring sørger for god økonomi og gir bedriften mulighet til å vokse.

people

Logg inn for å begynne

 

Hva er kredittstyring?

Kredittstyring innebærer at pengene kommer inn på konto til rett tid. Mange velger et inkassoselskap til å bistå i denne prosessen, da det kan være utfordrende å drive innkreving av penger selv. Et inkassobyrå derimot har tilgang på egne databaser med oversikt over kundens betalingsevne og har lang erfaring innen effektiv inkasso.

 

Å få ekstern hjelp til kredittstyring betyr mindre arbeid for din bedrift, raskere fakturering og purring, bedre likviditet, en ryddig saksgang fra fakturering til inkasso og ikke minst forutsigbarhet i prosessen.

 

Kredittverdighet

I tillegg til gode betingelser, må bedriften ha gode rutiner for analyse av kredittverdighet. Dette er en person eller bedrifts evne til å betale ned gjelden sin. For å få til en effektiv kredittvurdering må du ha god og oppdatert kundeinformasjon, både fra interne og eksterne kilder. Det er nemlig denne informasjonen som ligger til grunn for gode kredittgrenser.

 

Å foreta en kredittsjekk av dine kunder handler ikke om mistillit, men for en lønnsom utvikling av bedriften er du avhengig av å holde deg oppdatert på kundens økonomiske situasjon. En slik kredittsjekk bør foretas jevnlig.

 

Kredittbetingelser

God kredittstyring handler om å fastsette optimale kredittbetingelser. For å kunne gjøre det bør bedriften beregne lønnsomheten ved ulike alternativer. Her må man finne en balansegang som fungerer. På den ene siden vil kundene gå til konkurrenten dersom du ikke har gode nok kredittbetingelser. Samtidig vil det koste bedriften dyrt å ha store kreditter utestående.

 

Videre er det helt avgjørende å følge opp kredittidene. Utestående fordringer blant kundene er kostbart da de binder opp viktig kapital i bedriften. Jo lenger du venter med å få inn pengene, jo større risiko er det for å tape dem. Kredittstyring er derfor viktig for at bedriften skal kunne jobbe effektivt.

 

Bedre likviditet

Dersom du har en liten bedrift er det ikke sikkert du har stor nok kapasitet blant de ansatte til å sørge for en effektiv fakturering. Jo raskere du sender ut faktura, desto bedre likviditet får bedriften. Det er derfor store summer å spare ved å la et inkassoselskap ta over din kredittstyring. 

 

Kredittinformasjon reduserer risikoen for økonomiske tap, både for kunde og leverandør. Med en slik overvåking har du større mulighet til å ta tak i eventuelle problemer raskt. Det gjelder derfor å planlegge den økonomiske situasjonen i god tid fremover.

 

Settl gir alle bedrifter tilgang på gratis inkassotjenester. Ved å få ekstern hjelp til inkasso sikrer du god kredittstyring i bedriften.

 

 

01

Tre grunner til at du vil like Settl inkassobyrå

money-icon
Gratis inkasso
En inkassotjeneste burde være gratis, uansett om kravet blir innfridd eller ikke. Dessverre så har mange fått erfare at gratis ikke alltid er gratis. Settl står inne for at du som kunde ikke vil oppleve noe annet. 
building-icon
Lang erfaring
Settl er etablert av erfarne veteraner innen bransjen. Som kunde er du sikret samarbeid med en seriøs og profesjonell virksomhet.
envelope-icon
Enkelt og raskt
Bli bruker og registrer din sak hos oss på 5 minutter. Vi gjør oppfølgingsjobben for deg, mens du kan følge med på saken digitalt og i sanntid.
Bli kunde
Quote-Mark
Group 5-2

Referanser

right-arrow-2
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu
polar1

“Profesjonell saksbehandling er viktig for oss som har faste kunder. Settl er både profesjonelle og gratis. Veldig bra!”

Auto Fornebu

Oppgrader innfordringspartner idag!