debtor

Har du mottatt krav?

mott2_left

 

 

Logg inn på minside for å administrere din sak, eller ta kontakt med en av våre saksbehandlere om du har behov for å snakke med oss.

Vi er tilgjengelige for å finne løsninger.

 

 

mott2_right
02

Hvordan fungerer en inkassoprosess?

1.png
KREDITOR
(oppdragsgiver til Settl)

Kreditor har levert et produkt eller en tjeneste til deg, men har ikke registrert betaling. Kravet oversendes til Settl inkassobyrå for videre oppfølging.

2-1
SETTL MOTTAR SAKEN
(det er oss)

Når Settl registrerer saken starter prosessen i de aller fleste tilfeller med et inkassovarsel (en formalisert purring).

Dette varselet har en forfallsfrist på 14 dager og et gebyr som utgjør 10% av inkassosatsen (01.01.2018 var denne kr. 700,-), altså kr. 70,-.

3-1
INKASSOPROSESSEN
(dette er inkassoprosessen)

Når inkassovarselet har forfalt starter inkassoprosessen.

Avhengig av hvor lang prosessen blir før løsning påløper gebyrbelastning på to tidspunkt. Størrelsen på gebyrene er offentlig regulerte og du ser lenke til gebyrbelastningenes størrelse under. Salær er det samme som en gebyrbelastning.

1. Dag 1 - Inkasso prosessen starter alltid med en betalingsoppfordring med lett salær. Forfallsfrist på dette er 14 dager

2. Dag 14 - Ved forfalt betalingsoppfordring starter aktiv saksbehandling. Bruk av telefon (vi ringer på alle saker) / sms / email / brev

3. Dag 30 - Bedrifter belastes med betalingsanmerkning. For privatpersoner tar det lengre tid

4. Dag 42 - Tungt salær påløper. Denne gebyrbelastningen er dobbelt så høy som lett salær

Du kan følge alt vi gjør gjennom kundeportalen.

Forsinkelsesrente beregnes fra opprinnelig forfall på faktura.

4
LANGTIDSOPPFØLGING
(oppfølging over tid)

Enkelte ganger kan det være aktuelt å sette et lenger perspektiv på løsning i saker. I tilfeller som dette sikrer kreditor normalt kravet mot foreldelse i påvente om bedre tider.

5@2x
RETTSLIG INKASSO
(offentlig rettsapparat)

Noen ganger er det nødvendig med rettslig pågang. Pant, trekk i lønn mm. er vanlige virkemidler.

Tre vanlige spørsmål

Jeg har betalt, hvorfor mottar jeg brev

Dersom du har betalt og allikevel mottatt krav fra Settl bør du sjekke følgende:

  1. Du kan logge inn på min side for å se om kravet faktisk er betalt.
  2. Hvis du akkurat har betalt bør du vente en dag eller to før du sjekker. Send oss kvittering dersom du har betalt direkte til kreditor. Dette kan du også gjøre på min side, eller send oss en e-post.
  3. Husk at hvis en inkassoprosess har startet må omkostninger i saken også dekkes. Sjekk saken din på min side.

Jeg har utfordringer med å betale, hva gjør jeg?

Snakk med en av våre saksbehandlere så finner vi en løsning. Vi kan vurdere utsettelse av betalingsfrist eller sette opp en nedbetalingsplan. Kontakt oss på telefon, send e-post eller administrer kravet på din side.

Jeg er uenig i kravet, hva skjer da?

Uenigheter skjer. Når Settl har mottatt et krav fra kreditor vil vår rolle fungere som en slags megler i kommunikasjonen mellom vår kunde og deg som har mottatt kravet. Dersom du er uenig i krevet er det viktig å spesifisere om du er uenig i hele eller deler av kravet. Du må også redegjøre for hva du er uenig i og hvorfor. Snakk gjerne med oss, så er vi behjelpelige med å rydde opp i eventuelle misforståelser. Merk at dersom du melder fra om en uenighet stopper vi kravet i påvente av tilsvar fra kreditor. I mellomtiden påløper ingen ytterligere omkostninger.

people

Logg inn for å administrere saker

tilbake til toppen