02

Hvordan fungerer egentlig en inkassoprosess?

1.png
Kunde
(det er deg)

Du har levert et produkt eller en tjeneste, men får ikke betalt. Kanskje har du mange krav og trenger hjelp med opprydding og rutiner. Det er på tide å kontakte et inkassobyrå.

1.png
Settl mottar saken
(det er oss)

Etter at avtale er opprettet, registrerer du saken din gjennom vår nettportal. Husk at kravet må være forfalt med 14 dager for at vi kan motta kravet. Det er ingen krav til utsendelse avpurringer før vi mottar saken.

Sakshåndteringen kan begynne. Vi starter umiddelbart med et inkassovarsel. Dette varselet har en forfallsfrist på 14 dager og et gebyr som utgjør 10% av inkassosatsen (01.01.2018 var denne kr. 700,-), altså kr. 70,-.

 

1.png
Inkassoprosessen
(dette er inkassoprosessen)

Nå har inkassovarselet forfalt og da starter inkassoprosessen. Avhengig av hvor lang prosessen blir så belastes skyldner med gebyr på to tidspunkt. Størrelsen på gebyrene er offentlig regulerte og du ser lenke til gebyrbelastningenes størrelse under. Salær er det samme som en gebyrbelastning.

1. Dag 1 - Inkasso prosessen starter alltid med en betalingsoppfordring med lett salær. Forfallsfrist på dette er 14 dager

2. Dag 14 - Ved forfallt betalingsoppfordring starter aktiv saksbehandling. Bruk av telefon (vi ringer på alle saker) / sms / email / brev tilpasses skyldner

3. Dag 30 - Bedrifter belastes med betalingsanmerkning. For privatpersoner tar det lengre tid

4. Dag 42 - Tungt salær påløper. Denne gebyrbelastningen er dobbelt så høy som lett salær

Du kan følge alt vi gjør gjennom kundeportalen.

1.png
Overvåking
(dette er overvåking)

Hvis kunden din ikke har verdier til å gjøre opp for seg er overvåk et alternativ. I tilfeller som dette kan vi  sikre krav mot foreldelse og gjenoppta saken dersom vi ser at det er verdier å hente igjen.

1.png
Rettslig prosess
(dette er rettslig)

Noen ganger er det nødvendig med rettslig pågang. Settl har tilgang til mye informasjon som hjelper oss å kartlegge om det er verdier som kan pantsettes eller tvangsselges så du oppnår betaling. Hvis det finnes verdier kan vi kontakte namsmannen for å realisere disse, om du ønsker.

En gratis inkassotjeneste

Det er ikke mye som er mer irriterende enn å bli fakturert for en avtale som skulle være gratis. Det å kalle en tjeneste gratis, forplikter.
Så her står det blått på hvitt: i Settl er inkassoprosessen gratis.

Her er noen vanlige spørsmål og svar:

Hvordan kan Settl være gratis?
Når en sak går til inkasso, legges det alltid til et salær – en ekstrautgift – som må betales av skyldner i tillegg til det opprinnelige kravet. Salæret er det som finansierer tjenestene våre. Det betyr at det er skyldner som betaler for ditt samarbeid med oss. Hvis vanlig inkasso ikke fører frem, kan du velge å ta videre skritt. Det kan bety å gå til retten – hvor vi vil hjelpe deg med å vurdere kostnadsrisiko – eller å legge saken til overvåk. Overvåk betyr at vi følger med på skyldners økonomiske status i lang tid, fram til det blir mulig å kreve inn pengene. For å dekke kostnadene vil vi beholde 15% om kravet betales. Betales det ikke, er overvåkingen også gratis.
Jeg har mottatt en faktura likevel (...)
Salærene kunden din betaler sammen med beløpet de skylder er tjenestebetaling for jobben vi har gjort for deg. Siden det er en momspliktig tjeneste, vil momsregningen sendes til mottaker av tjenesten – altså deg. Med mindre din bedrift ikke er momspliktig, er det bare å føre regningen opp som en motpost i momsregnskapet. Det er altså ingen reell kostnad, bare litt ekstra papirarbeid.
Hva risikerer jeg ved å ta saken til retten?
Selv om ikke vi tar betalt for å ta saken til retten, kan det bli rettsomkostninger som må dekkes. Vi betaler forskuddet for dette. Likevel risikerer du at det ikke dømmes i din favør, eller at retten erklærer kunden din betalingsudyktig. Da må rettsomkostningene betales av noen andre, og det blir som regel deg. Før vi tar saken til retten, vil vi derfor vurdere risikoen sammen med deg, og finne ut om det er sannsynlig at du vil tjene på det.

Samarbeid med erfarne bransjefolk

I Settl har vi kompetanse til å gi deg råd om for eksempel gamle saker, spesielt krevende saker eller saker med uenighet. Vi bruker et språk du forstår, og har alltid som mål å tilføre deg litt mer enn det du opprinnelig var på utkikk etter. Forhåpentligvis anbefaler du oss videre slik at vi kan fortsette å utvikle oss. Les mer om oss her.

 

Enkle og raske tjenester

Fra første besøk på nettsidene er det lagt til rette for at du skal komme raskt i gang og få saken ut av verden. Vi drar deg ikke gjennom en lang prosess hvor du først må finne finne riktig kontaktpunkt, deretter snakke med en utålmodig selger før du får tilsendt en komplisert kontrakt som så må signeres og returneres. Da tar det fort to til tre dager før du kommer i gang.

For å bli bruker i Settl, kan du enten trykke her, eller klikke på "Bli bruker" øverst i høyre hjørne. Blir du usikker på noe, kan du både chatte, ringe eller sende oss en mail. Vi er tilgjengelige. Når du oppretter en konto, kommer du rett inn til din kundeportal hvor du umiddelbart kan registrere saken din. Det hele tar ikke med enn 5 minutter.

Når du har kommet i gang og for eksempel ønsker å legge til en kommentar på en sak, legge til et nytt telefonnummer, melde ifra om uenighet eller andre ting, lar dette seg enkelt gjøre i kundeportalen. Hvis vi har spørsmål til deg mottar du en e-post. Du trenger derfor ikke sjekke kundeportalen hver dag.

Dessuten får du også tilgang til ditt eget skreddersydde dashboard. Her gir vi deg interessant statistikk om dine krav. Basert på antall registrerte saker og blant annet bransjestatistikk vil du få tips om tiltak for å forbedre bunnlinjen.

Oppsummert hos Settl

Inkassotjenester med markedets beste betingelser

  • Gratis inkassotjeneste
  • Ingen abonnementskostnader
  • Ingen bindingstid
  • Ingen kostnad per registrerte sak
  • Kostnadsfri rådgivning
 

Du har full kontroll og ved eventuell rettslig pågang vil du bli varslet om det kan påløpe kostnadsrisiko. Du står da fritt til å velge selv hva du vil gjøre videre

Dersom skyldner ikke betaler i løpet av inkassoprosessen må Settl frem med lupen og overvåke kravet, gjerne fordi det ikke finnes verdier i selskapet. De fleste sakene som legges til overvåk løser seg innen ett til tre år. Når kravet går til langtidsoppfølgning tar Settl 15% i provisjon. 

 

 

Egen kundeportal

Her kan du lett registrere saker. Vi har gjort det enkelt for deg ved å lenke tjenesten til Brønnøysundregistrene. Det tar ikke mer enn ett minutt å registrere minimumsinformasjon

I kundeportalen har du kontinuerlig, god oversikt over status på sak og planlagt neste skritt

Du kan enkelt kommentere på sak og kommunisere med saksbehandler

Settl er tilgjengelig

Vi gjør alt vi kan for å svare på dine hendvendelser omgående, og vårt fremste mål er å alltid gi tilbakemelding i løpet av en arbeidsdag. 

Vår kompetanse og unike systemer sikrer de beste løsningene på dine saker.

Saksbehandlere med spisskompetanse vil jobbe med dine krav

 

Skreddersydd dashboard

I ditt personlige dashboard finner du informasjon og tips som gjør at du lærer litt mer om inkasso.

Du finner også informasjon som forteller deg hvor vidt du bør gjøre noe annerledes, hva du kan gjøre eller om du ligger over eller under bransjesnittet på ulike nøkkeltall

Enkelt språk og bruk av farger gjør dashboardet enkelt å forstå

 

Inkludert rådgivning

Personlig kunderådgiver

Vi gir deg råd rundt spesielle inkassosaker (det kan være alt fra gamle saker, kompliserte saker eller for eksempel veldig store krav)
Har du enkle juridiske spørsmål rundt saken din kan vi også hjelpe deg med dette enten på telefon eller epost
Registrer din første sak her