Tilbake til bloggen

DNT - Økonomiring

Dette er ikke et vanlig inkassobyrå, Settl er en samarbeidspart som jobber for at vi skal lykkes.
DNT - Økonomiring
DNT - Økonomiring
Frida Jonassen
Customer success manager

Hva var årsaken til at DNT Økonomiring ble etablert?

DNT Økonomiring ble etablert for å styrke kompetansen innen regnskap og økonomistyring blantlandets 56 frittstående turistforeninger i DNT. Spesielt var det ønskelig å sette fokus på foreningenes samordning og utvikling av felles løsninger innen de tilhørende fagområdene.

Hva var den opprinnelige situasjonen til DNT, og hvilke utfordringer var det i DNT som gjorde at Settl var en god partner for DNT Økonomiring?

Driften er generelt preget av mange og små transaksjoner. Foreningene benyttet mange ulike regnskapssystem og rutiner og eget kompetansenivå på fordringshåndtering var svært varierende.

Ved valg av ett felles regnskapssystem i DNT Økonomiring ble muligheten åpnet for et utvidet og ensartet samarbeid med én aktør. SETTL sin sterke kompetanse og erfaring kombinert med en meget godt fungerende integrasjon til vårt regnskapssystem ble avgjørende i valget av partner. Vårt førsteinntrykk av SETTL som en trygg og kompetent samarbeidspart som stiller opp når vi trenger hjelp, har aldri blitt endret.

Settl har representert DNT i de uthevede områdene

Hvordan har vi jobbet sammen for å løse utfordringen?

I etableringen av DNT Økonomiring, var det nye, felles arbeidsrutiner og samarbeidsformer som skulle etableres – også for den enkelte turistforening kunne dette bli mangt på kort tid. SETTL har underveis vært en avgjørende støtte i grunnarbeidet og i utviklingen av gode rutiner.

SETTL har gitt oss den nødvendige fleksibilitet og tid kombinert med tillit og råd for å komme i mål. SETTL har vist oss at de evner og ønsker å forstå driften vår og vært sammen med oss i utvikling av DNT Økonomiring fra første dag. Dette er ikke et vanlig inkassobyrå, - SETTL er en samarbeidspart som jobber for at vi skal lykkes!

SETTL har innhentet verdier fra blant annet: Svergie, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits, Tjekkia, Spania, Italia, Frankrike, England, Ukraina, Russland, Qatar, Sør Afrika, Australia, New Zealand, Kina, USA og Canada.

Hvilke resultater har kommet ut av samarbeidet?

Resultatet av samarbeidet er trygge, gode rutiner omkring fordringsadministrasjon hos samtlige av turistforeningene vi har rukket å ønske velkommen på laget. Vi kan i dag være stolte av ryddighet og oversikt og ikke minst sterkt tiltrengt frigjort likviditet underveis.

Vi gleder oss til fortsettelsen på samarbeidet med SETTL!