Tilbake til bloggen

PBL Regnskap AS

PBL Regnskap AS ønsket å frigjøre tid og kostnader i inndrivelsesprosessen
PBL Regnskap AS
PBL Regnskap AS

Spørsmål 1 – Hva var årsaken til at PBL Regnskap AS søkte ny samarbeidspartner for inndrivelse av sine klienters fakturakrav?

PBL Regnskap AS ønsket å frigjøre tid, og kostnader fra en inndrivelsesprosess vi så hadde et stort potensial i å utvikles videre. Vi gjorde sonderinger i forbindelse med at vi gikk fra On-prem ERP til skybasert ERP.

 

Spørsmål 2 – Hvorfor falt valget på Settl AS

Vi så at den tekniske løsningen til Settl var godt integrert med nytt skybasert ERP, og krevde lite innsats fra vår side for å overføre krav allerede fra første purring. Sammenlignet med vår foregående løsning henter Settl ut eventuelle fakturakopier rett fra integrasjonen, og alle bevegelser – betalinger gjort direkte til kreditor og eventuelle krediteringer som gjøres i klientens ERP blir automatisk overført til Settl’s systemer. Settl har et godt kostnadsbilde for oss og våre klienter sammenlignet med alternativene.

Spørsmål 3 – Hvordan har samarbeidet fungert i forhold til innledende forventninger?

Settl har bidratt til opplæring med alle våre medarbeidere som er involvert i inndrivelsesprosessen for å sikre at samarbeidet flyter så godt som mulig. Settl har løftet våre medarbeideres kompetanse på dette arbeidsområdet, og dermed også våre leveranser til våre klienter. Settl har alltid vært løsningsorienterte og fleksible overfor oss, og alle situasjoner som har oppstått har i fellesskap blitt løst til beste for våre klienter.

Spørsmål 4- rutiner

Før sendte vi purring og inkassovarsel selv, men etter å ha outsourcet inkassoprosessen i sin helhet til Settl har det resultert i flere løste saker, og på et tidligere tidspunkt enn forhenværende løsning. Innbetalinger til Settl sendes direkte til våre klienter daglig, og bokføringsbilag sendes til klienters ERP ferdig kontert og klart til bokføring. Tidsbesparelsen med ny rutine er stor i forhold til forhenværende løsning. 

Jens, direktør, PBL Regnskap