Tilbake til bloggen
skyldnere
24.1.21

Rettslig inkasso

Ved manglende frivillig betaling, vil inkassobyrået benytte seg av rettslige virkemidler. Da får du tilsendt et varsel om at om at det blir startet en rettslig prosess på saken din, med en betalingsfrist på 14 dager.
Rettslig inkasso
Rettslig inkasso
Frida Jonassen
Customer success manager

Hvilke rettslige virkemidler kan et inkassobyrå benytte?

Forliksklage

Ikke alle saker er «rett frem», og noen ganger kan det oppstå uenigheter rundt kravet. Dersom du har meldt inn en innsigelse til kreditor eller inkassobyrået, kan inkassobyrået sende inn en forliksklage til forliksrådet.

Forliksrådet vil forsøke å komme frem til en løsning mellom begge parter, men i tilfeller hvor dere ikke blir enige, vil forliksrådet avsi en endelig dom. Ved en dom vil foreldelsesfristen utvides til 10 år.

I forkant av oppmøte i forliksrådet, vil du bli bedt om et tilsvar på forliksklagen de har mottatt. Det er viktig at du besvarer henvendelsen, da det vil bli avsagt en fraværsdom ved mangel på tilsvar. Mangel på oppmøte i forliksrådet vil også resultere i en fraværsdom.

Begjæring om utlegg

Når den du skylder penger ikke mottar betaling, og det ikke forekommer uenighet rundt kravet, sendes det en begjæring om utlegg til namsmann. Namsmannen har tilgang til opplysninger om deg, som gir dem mulighet til å trekke deg i lønn eller trygd inntil kravet er betalt. 

Dersom du ikke har nok midler til å dekke nødvendig livsopphold, vil utleggsforretningen avholdes med «intet til utlegg». Da utvides sakens foreldelsesfrist med 10 år, og vil bli langtidsovervåket av inkassobyrået.

Begjæring om tvangsdekning

Pant i bolig eller eiendeler vil også være et alternativ ved begjæring, og kan føre til tvangssalg.

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
7.8.23

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
7.8.23