Tilbake til bloggen
kreditorer
8.8.23

Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe

Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe

Inkassobyråer, eller inkasso selskaper i Norge spesialiserer seg på å drive inn ubetalte pengekrav på vegne av kreditorer når deres kunder ikke betaler. De fungerer som tredjepartsaktører og håndterer dialogen med debitor eller skyldneren etter forfall på faktura.

Norges største inkassoselskap er på samme måte som alle andre inkassoselskaper i Norge underlagt strenge reguleringer i inkassoloven. I dag har 66 inkassobyråer konsesjon fra Finanstilsynet som er nødvendig for å kunne drive med inkassovirksomhet. Det er Finanstilsynet som også utfører tilsyn med bransjen.

Liste over organiserte inkassoselskaper kan finnes på bransjeforeningenes nettsider, Finans Norge og Virke. De fleste av inkassobyråene har kun bedriftskunder og håndterer derfor ikke saker for de som har inkasso privat.

Hvorfor inkasso?

Hvis en kreditor har 14 dager kredittid på fakturaen og debitor betaler etter 100 dager så er det den reelle kredittiden. For å få hjelp til å redusere den reelle kredittiden, og spare tid, engasjerer derfor kreditor ofte et inkasso selskap til dette arbeidet.

Redusert reell kredittid er viktig for bedriftens arbeidskapital. Arbeidskapitalen er bedriftens evne til å dekke egne forpliktelser rundt eksempelvis banklån og renter, eller investeringskostnader til vekst.

Behovet for arbeidskapital varierer fra bransje til bransje og den optimaliseres gjennom effektiv arbeidskapitalstyring. Teknologi, praktiske verktøy og effektive inkassotjenester kan være viktig bidrag til dette arbeidet.

Hvordan sende saker?

Kreditor registrerer saker automatisk hos inkasso selskapet ved bruk av integrasjon med økonomisystemet. Alternativt så kan saken sendes til inkasso manuelt på tilsvarende måte som en regning betales i nettbanken. Det er ingen krav til registrering av antall saker.

Kreditor har full oversikt over status på registrerte saker i en nettportal. På samme måte har debitor tilgang til en egen portal hvor det kan søkes på avdrags ordninger, sendes melding til saksbehandler, se dokumenter og så videre. Inkasso selskapet bør også være lett tilgjengelig på telefon.

Hvordan fungerer inkasso?

Når et inkasso selskap har mottatt informasjon om kravet som skal kreves inn så vil målet først og fremst være å løse saker best mulig uten bruk av rettslige virkemidler – såkalt utenrettslig inkasso.

Inkasso selskapet har et viktig ansvar for at debitor føler seg rettferdig behandlet og at omdømmet til kreditor ivaretas. Dette reduserer også kundefrafallet.

Innfordringsprosessen starter med at inkasso selskapet sender et varsel om inkasso med minimum 14 dagers betalingsfrist. Dersom betaling ikke er mottatt innen fristen så vil inkasso selskapet sende en betalingsoppfordring og med dette iverksette inkassoprosessen.

Et inkasso selskap bruker ulike virkemidler for å løse saker:

·        Skriftlige påminnelser ved bruk av SMS, e-post eller brev

·        Dialog ved bruk av telefon

·        Tilbud om avdragsordninger

·        Betalingsanmerkninger

·        Gebyrer

·        Forsinkelsesrenter

Hvis det underveis i inkasso prosessen oppstår uenighet, eller tvist rundt kravet så kan inkasso selskapet fungere som et mellomledd i dialogen mellom partene. Dersom partene ikke enes rundt tvisten, vil første rettslige instans normalt være forliksrådet. Inkasso selskapet kan bistå kreditor med å sende forliksklage for kreditor.

Hva er rettslig inkasso?

Dersom inkasso selskapet ikke lykkes med å hente inn kravet utenrettslig så kan rettslige virkemidler være et alternativ.

Eksempler på rettslige virkemidler kan være bruk av namsmann til å sikre verdier gjennom pant, eller trekk i lønn. Konkurspågang kan også være en mulighet. Les mer om gebyrer og salærer her.

Hvis det ikke finnes noen verdier å ta pant i vil inkasso selskapet kunne plassere kravet til overvåkning.

Overvåkning er aktuelt for krav hvor den som skal betale (debitor) ansees som insolvent. Det vil si at innbetaling i saken vurderes som lite sannsynlig i nær fremtid. Inkasso selskapet kan i tilfeller som dette sikre kravet mot foreldelse for 10 år av gangen. Sikring av kravet skjer normalt sett 3 år etter utstedelse av faktura.

Inkasso selskapet vil løpende følge med på utviklingen til debitors økonomi når saken ligger til overvåk. Hvis inkasso selskapet anser det som hensiktsmessig å starte opp igjen prosessen for å løse saken, så kan det være aktuelt.

Om Settl inkasso selskap

Settl er en plattform med tjenester for effektiv innfordring og kredittstyring. Vi tilbyr verktøy som gjør arbeidskapitalstyring enklere og håndteringen av forfalte fordringer mindre ressurskrevende.

Vi er opptatt av en medmenneskelig, effektiv innfordringsprosess, hvor våre ansatte og deres veiledning alltid skal være tilgjengelig. Ta kontakt for en prat om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift i Norge og internasjonalt.

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
1.1.24
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23

nyheter og innsikt.

alle nyheter
Inkassosatser og Gebyrer
Inkassosatser og Gebyrer
Her finner du oversikt over nøkkelsatser for salærer og gebyrer
Nyheter
1.1.24
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Kunder som ikke betaler? Et inkasso selskap kan hjelpe
Hvordan fungerer inkasso? Og hva bør jeg se etter?
Innsikt
8.8.23